Ymholiadau

Cyfieithiad i ddilyn yn fuan...

Enquiries Service

The information that we hold in our archives is primarily historical records of the RWF, their antecedent regiments and units. Information and photographs can be found for a limited number of RWF soldiers via the enquiries service, but this cannot be guaranteed. There is a modest charge for this service.

The RWF Museum Reserve Collection and RWF Research Library are held at Wrexham Museum and Archives, Regent St, Wrexham, LL11 1RB. This is part of a long-term agreement between the RWF Museum Trust and Wrexham County Borough Council.

ONLINE ENQUIRIES
Like many other museums, there will be a modest charge for any research work undertaken at the Wrexham archive. Please follow the link below, which will take you to the two payment options and enquiry form based on the size and complexity of your particular enquiry.
www.wrexham.gov.uk/PayArchives

VISITORS
The RWF Research Library can also be accessed in person at the fully equiped research facility within Wrexham Museum and Archives. We would recommend calling ahead to book an appointment, to ensure that the documents requested are available.

CONTACT
For more information and assistance Tel:01978 297480 or email: localstudies@wrexham.gov.uk
Information regarding opening times and onsite facilities can be found at the Wrexham Museum and Archive web pages at the link below:
www.wrexhamheritage.wales

To assist you in your research we have compiled a list of helpful documents, websites, and other documentation. If you are in need of more help, please contact our friends at Wrexham Museum and Archives for assistance: localstudies@wrexham.gov.uk

 

Nid yw'r cofnodion yma gennym ni , ond mewn gwahanol leoedd eraill. Os gwelwch yn dda ewch i’r Adran Hon am wybodaeth ynghylch Cofnodion gwasanaeth hanesyddol

Cofiwch nodi: Nid ydym yn cadw Cofnodion Gwasanaeth swyddogion a milwyr unigol. Ewch i’r adran hon i gael rhagor o wybodaeth am Gofnodion Gwasanaeth a sut i’w olrhain.

Yn bennaf mae'r gwybodaeth sydd gennym yn ein archifau cofnodion hanesyddol o'r catrodau blaenorol a'u hunedau yn hytrach na chofnodion gwasanaeth milwyr unigol . Mae gwybodaeth a lluniau ar gael ar gyfer nifer cyfyngedig iawn o filwyr FfBC trwy'r gwasanaeth ymholiadau ond ni ellir gwarantu hyn.

Ar gyfer cofnodion gwasanaeth milwr unigol byddem yn argymell eich bod chi, yn y lle cyntaf , yn cysylltu â’r swyddfeydd hynny lle mae'r cofnodion gwasanaeth yn cael eu cadw. Mae cofnodion gwasanaeth unigol yn cael eu dal gan:

Y Rhyfel Mawr 1914-18 ac yn gynharach

Mae'r Archifau Cenedlaethol ( NA ) yn Kew , gynt y PRO , yn dal y Cofnodion Gwasanaeth bersonol o filwyr a swyddogion a fu'n gwasanaethu cyn 1920. Yn anffodus collwyd tua 60% o'r Cofnodion Gwasanaeth 1914-18 yn ystod y Blitz yn 1940. Eitha tebyg felly nad fyddwch yn dod o hyd i gofnod milwr yn y Rhyfel Fawr. Mae Cofnodion Gwasanaeth1914-18 hefyd ar gael ar-lein trwy www.ancestry.co.uk ond mae angen tâl tanysgrifiad.

Mae’r Archifau Cenedlaethol hefyd yn dal y canlynol; Rhestrau cyflog, Rhestrau Mwstwr , Cofnodion Pensiynwyr Ysbyty Brenhinol Chelsea, Rhestrau Medalau ar gyfer ymgyrchoedd rhwng 1793 a 1904 , cardiau mynegai medalau’r Rhyfel Mawr ar ffufr gatrodol neu unedol a Dyddiaduron Rhyfel ar gyfer WW1 a WW2.

Mae'r Archifau Cenedlaethol yn cyhoeddi canllawiau defnyddiol i ymchwilwyr -

  • Cofnodion y Fyddin : Canllawiau i Haneswyr Teulu
  • Cofnodion y Fyddin Gwasanaeth Rhyfel Byd Cyntaf

Mae'r teitlau rhain ar gael gan yr Archifau Cenedlaethol drwy eu Siop Lyfrau Ar-lein .

Gwefannau Defnyddiol yr Archifau Cenedlaethol:
www.nationalarchives.gov.uk (yn cynnwys catalog PROCAT ar-lein)
www.1901census.com (Cyfrifiad 1901 TU)
www.1911census.co.uk (Cyfrifiad 1901 TU)
National Archives, Ruskin Avenue, Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU
Tel: 0044 (0) 208876 3444

Ar Ôl 1920

Mae pob Cofnod Gwasanaeth milwyr a wasanaethodd ar ôl 1920 (gan gynnwys y rhai a ymrestrodd yn gynharach ac roeddent dal mewn gwasanaeth ar y dyddiad hwn ) yn cael eu dal gan y Weinyddiaeth Amddiffyn yn y Ganolfan Personél y Fyddin . Codir ffi am bob ymchwiliad , hyd yn oed os nad oes deunydd yn cael ei ddarganfod. Mae rhaid cwblhau furflen arbennig cyn dechrau'r ymchwiliad. Mae'n hanfodol eich bod yn dyfynnu'r rhif Catrawd a Byddin y milwr dan sylw. Mae bob amser llawer o ymholiadau , felly gall gymryd rhai wythnosau i dderbyn ateb . I lawrlwytho ffurflen gais ( SAR ) - ewch www.veterans-uk.info a chliciwch ar ' Cofnodion y gwasanaeth .'

Canolfan y Fyddin Personél , Datgeliadau Hanesyddol, Mailpoint 400 , Kentigern House, 65 Brown Street, Glasgow G2 8EX . Ffôn : 0044 (0) 141 2243303 neu 2242023

Anafusion Rhyfel Byd 1 a 2

Ar gyfer milwyr a gollodd eu bywydau yn ystod y ddau Ryfel Byd , manylion bedd neu cofeb mae gwybodaeth ar gael ar - lein gan y Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad yn: www.cwgc.org

Cofiwch nodi: Nid ydym yn cadw Cofnodion Gwasanaeth swyddogion a milwyr unigol. Ewch i’r adran hon i gael rhagor o wybodaeth am Gofnodion Gwasanaeth a sut i’w olrhain.