Dydd Mawrth Rhoi

Rhoi rhodd o ddyfodol amgueddfa wydn

Wrth i'r Amgueddfa baratoi ar gyfer colli cyllid Milwrol Amddiffyn (MoD) sydd ar ddod, rydym yn gofyn am eich cefnoaeth i gadw'r Amgueddfa, casgliadau, gwasanaethau a rhaglenni addysgol yn ffynnu ar gyfer y dyfodol.

Ers dros 60 mlynedd mae'r Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig wedi bod yn gwasanaethu'r Gatrawd ac addysgu'r gymuned drwy: ymgysylltu ag arddangosfeydd a rhaglenni, gwasanaethau addysgol, ymchwil arloesol, casgliadau hygyrch, digido, ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r Fyddin fodern, a chydweithrediadau rhaglenni cymunedol ar gyfer pob cyn-filwr.

Mae angen eich cefnogaeth arnom i sicrhau bod straeon, aberthau a llwyddiannau Catrawd hynaf Cymru yn cael eu hadrodd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Y Dydd Mawrth Rhoi hwn – ymunwch â'r diwrnod byd-eang gan roi gydag Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru.

Gwneud Rhodd


Eich Effaith:

Mae cyfartaledd o 100,000 o ymwelwyr yn ymgysylltu ag arddangosfeydd a gweithgareddau addysgol yn yr oriel bob blwyddyn am ddim. Rydym yn Amgueddfa annibynnol, achrededig ac am ddim.

Mae 1,500 o fyfyrwyr a grwpiau yn cael eu gwasanaethu ar y safle ac oddi ar y safle trwy ein Gwasanaethau Addysg yn flynyddol.

Rydym yn darparu fentiau allgymorth i grwpiau cyn-filwyr, cartrefi gofal dementia, Cyn-filwyr Dall, ieuenctid sydd mewn perygl, a mwy.

Mae dros 2,000 o weithiau celf a ffotograffau ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein trwy ART UK a The Ogilby Muster, gyda mwy yn dod. Mae dros 26,000 o bobl yn ymgysylltu â'n casgliadau digidol bob blwyddyn.

Mae 42,000 o unigolion yn defnyddio ein platfformau ymchwil ar-lein am ddim gan gynnwys Wynebau'r Meirwon, ac rhai sydd ar ol.