Adrodd Eu Straeon: Nawdd Corfforaethol yn Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Pwy ydym ni:

Rydym yn Amgueddfa annibynnol Achrededig wedi'i lleoli yng Nghastell Caernarfon gyda'n Casgliad Wrth Gefn a'n Harchif yn Amgueddfa Wrecsam. Ni yw’r unig gasgliad sy’n hygyrch i’r cyhoedd sy’n ymroddedig i gatrawd hynaf Cymru.

Ein gweledigaeth:

I fod yr Amgueddfa flaenllaw sy’n addysgu, yn ysbrydoli, ac yn ymgysylltu cynulleidfaoedd ar draws Gogledd Cymru a thu hwnt â hanes a straeon y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Ein Cenhadaeth:

Addysgu ymwelwyr ar dros 300 mlynedd o wasanaeth trwy:

 • Ymgysylltu ag arddangosfeydd a rhaglenni
 • Gwasanaethau addysgol amrywiol
 • Ymchwil arloesol
 • Casgliadau hygyrch
 • Digido helaeth
 • Integreiddio gatrawd olynol
 • Mwy o ymwybyddiaeth o'r Fyddin gyfoes
 • Rhaglenni a gwasanaethau adeiladu cymunedol i bob cyn-filwr

what we do poster

Addysg:

 • Datblygu arweinwyr ac arloeswyr yfory
 • Mae 100,000 o ymwelwyr yn cymryd rhan yn ein harddangosfeydd a gweithgareddau addysgol yn yr oriel yn flynyddol.
 • Mae 3,400 o fyfyrwyr a grwpiau yn cael eu gwasanaethu trwy ein gwasanaethau addysgol ar y safle ac yn yr ystafell ddosbarth.
 • Datblygir gwasanaethau i gyd-fynd â 6 egwyddor y Cwricwlwm Cymreig. Datblygu rhaglen STEM/STEAM.
 • Perthynas â 160 Brigâd Cymru a phartneriaid eraill i gynnal rhaglenni STEM/STEAM gydag ysgolion.

Allgymorth a Digwyddiadau:

 • Diwallu anghenion cymunedol trwy raglenni sy'n cael effaith
 • Digwyddiadau allgymorth gyda grwpiau Cyn-filwyr, cartrefi gofal dementia, Cymdeithas Cyn-filwyr Dall, a phobl ifanc mewn perygl.
 • Adrodd ein straeon catrodol i gymunedau ledled Cymru sydd â gwrthrychau teithio ‘Hands on History’.
 • Rhaglenni rhyngweithiol ar-lein ac wyneb yn wyneb ar hanes RWF, celf, barddoniaeth, gwyddoniaeth ac arloesi, a'r Fyddin gyfoes.

Hygyrchedd:

 • Darparu adnoddau a mynediad i bawb
 • Partneriaeth ag Art UK a The Ogilby Muster i gael mynediad am ddim i gasgliadau celf a ffotograffau.
 • Cronfeydd data solet am ddim ar ein gwefan sy'n derbyn 42,000 o ymweliadau bob blwyddyn.
 • Partneriaethau ap gyda Bloomberg Connects, 2.5 miliwn o danysgrifwyr, a House of Memories ag Amgueddfa Genedlaethol Lerpwl gyda 35,000 o lawrlwythiadau.

Pam Rydym Angen Eich Cefnogaeth

 • Rydym yn amgueddfa annibynnol rhad ac am ddim sy'n dibynnu'n llwyr ar nawdd, rhoddion a grantiau i gefnogi gweithrediadau'r Amgueddfa.
 • Oherwydd toriadau ar draws y fyddin, rydym yn colli grant hollbwysig gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD).
 • Mae addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc a chyn-filwyr yn biler craidd ein cenhadaeth.

Lawrlwythwch ein Pecyn Nawdd Corfforaethol i ddysgu mwy am sut y gall noddi ein cenhadaeth helpu eich busnes gyda'i nodau ei hun a chyfleoedd eraill i amlygu partneriaeth â phwrpas.

Pecyn Nawdd Corfforaethol (Saesneg yn unig ...)

sponsorship poster