Cyfeillion yr Amgueddfa

Mwy o wybodaeth am y cyfeillion

Mae’r Cyfeillion yn cefnogi’r Amgueddfa trwy wirfoddoli, cynllunio digwyddiadau codi arian, cynorthwyo gyda mentrau addysg ac allgymorth, a gweithio’n agos gyda Staff ac Ymddiriedolwyr i ddatblygu Amgueddfa fwy gwydn. Mae hwn yn grŵp newydd sbon sy'n cynnwys unigolion hael, gweithgar a blaengar a fydd yn gweithio ar y cyd â'r Staff a'r Ymddiriedolwyr i gyflawni’r gwydnwch hwn.

Dyma fanteision ymuno â Chyfeillion yr Amgueddfa:

  • Cylchlythyr Digidol Unigryw Cyfeillion yr Amgueddfa dair gwaith y flwyddyn

  • Gostyngiadau ar Nwyddau'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

  • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau, arddangosfeydd, a rhaglenni arbennig

  • Cydnabyddiaeth ar wefan yr Amgueddfa

  • Digwyddiadau addysgol am ddim, am bris gostyngol neu ar gyfer Cyfeillion yn unig (ar-lein a wyneb-yn-wyneb)

  • Mynediad i'r porth Cyfeillion yn Unig ar y wefan gyda'r archif

  • Gwybodaeth a mynediad ar-lein at gronfa ddata casgliadau, cyfnodolion catrodol, fideos, podlediadau, a mwy.

Aelodaeth Cyfeillion Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

  • Unigol: £20 y flwyddyn

  • Cyn-filwr o’r Lluoedd Arfog neu Aelod Gweithredol o’r Lluoedd Arfog: £15 y flwyddyn

  • Aelodaeth oes: £300 y flwyddyn

Mae Cyfeillion yr Amgueddfa yn hollbwysig i weledigaeth yr Amgueddfa ac i lwyddiant ein Prosiect Gwydnwch. Mae’r Cyfeillion yn cyfarfod ar-lein a wyneb-yn-wyneb. Mae croeso bob amser i Gyfeillion Newydd!

 

Ymuno Mewngofnodi