44024 Preifat Thomas Abrams

Enw:Abrams, Thomas
Rhif:44024
Rheng:Preifat
Dyddiad Marwolaeth:08/11/1918


Nodiadau:

Ar ôl trosglwyddo i 4ydd Catrawd Swydd Efrog


< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint