47220 Preifat John Abrahams

Enw:Abrahams, John
Rhif:47220
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af
Dyddiad Marwolaeth:01/10/1917< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint