57032 Is Ringyll Frederick Abercromby

Enw:Abercromby, Frederick
Rhif:57032
Rheng:Is Ringyll
Bataliwn:10fed bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:08/04/1917< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint