13243 Preifat William Abel

Enw:Abel, William
Rhif:13243
Rheng:Preifat
Bataliwn:10fed bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:13/11/1916< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint