203677 Preifat John Pugh Abel

Enw:Abel, John Pugh
Rhif:203677
Rheng:Preifat
Bataliwn:4ydd bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:21/02/1917< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint