69387 Preifat James Charles Abel

Enw:Abel, James Charles
Rhif:69387
Rheng:Preifat
Dyddiad Marwolaeth:26/11/1917


Nodiadau:

Ar ôl trosglwyddo i 2il Cyffinwyr De Cymru fel 41268


< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint