238168 Preifat Herbert Edward Abbott

Enw:Abbott, Herbert Edward
Rhif:238168
Rheng:Preifat
Bataliwn:13eg bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:16/09/1918< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint