19828 Preifat Frank Abbott

Enw:Abbott , Frank
Rhif:19828
Rheng:Preifat
Bataliwn:13eg bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:21/06/1918< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint