12837 Preifat Ernest Ackroyd

Enw:Ackroyd, Ernest
Rhif:12837
Rheng:Preifat
Bataliwn:9fed bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:27/09/1915< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint