Is Gapten Hugh Thomas Ackland-Allen

Enw:Ackland-Allen, Hugh Thomas
Rheng:Is Gapten
Bataliwn:Bataliwn 1af
Dyddiad Marwolaeth:23/10/1914< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint