75295 Preifat Sidney Ackland

Enw:Ackland, Sidney
Rhif:75295
Rheng:Preifat
Bataliwn:17eg bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:06/08/1918< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint