45711 Preifat Henry Ackland

Enw:Ackland, Henry
Rhif:45711
Rheng:Preifat
Bataliwn:19eg bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:19/06/1916< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint