315502 Rhingyll Thomas Owen Ackers

Enw:Ackers, Thomas Owen
Rhif:315502
Rheng:Rhingyll
Bataliwn:6ed bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:06/11/1918< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint