51438 Preifat Peter Ackers

Enw:Ackers, Peter
Rhif:51438
Rheng:Preifat
Bataliwn:10fed bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:26/09/1917< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint