18858 Preifat John Henry Ackerley

Enw:Ackerley, John Henry
Rhif:18858
Rheng:Preifat
Bataliwn:Bataliwn 1af
Dyddiad Marwolaeth:25/09/1915< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint