242966 Preifat Bertie Abbott

Enw:Abbott, Bertie
Rhif:242966
Rheng:Preifat
Bataliwn:4ydd bataliwn
Dyddiad Marwolaeth:24/11/1918< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint