4192503 Corpral Thomas John Downes

Collwyd

Enw:Downes, Thomas John
Rhif:4192503
Rheng:Corpral
Dyddiad Marwolaeth:15/03/1944
Oedran ar Farwolaeth:24
Mynwent:TAUKKYAN WAR CEMETERY


Nodiadau:

2 RWF. Mab Benjamin John a Matilda Anne Downes; gwr Elsie May Downes, o Wick, Littlehampton, Sussex.


< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint