4121742 Fusilier EDWARD ALLEN

Collwyd

Enw:ALLEN, EDWARD
Rhif:4121742
Rheng:Fusilier
Dyddiad Marwolaeth:15/05/1945
Oedran ar Farwolaeth:36
Mynwent:RANGOON MEMORIAL


Nodiadau:

Son of John and Margaret Allen; husband of Sylvia Allen, of West Derby, Liverpool.


< Yn ôl i weld pôb soldiwr

Hysbysiad Hawlfraint