Milwyr yr ail ryfel byd

Yn ystod ein prosiectau poblogaidd Rhyfel Byd Cyntaf “Wynebau’r Milwyr a Gollwyd” a “Y Cyfan sydd ar ôl”, gofynnodd llawer o bobl a oeddem yn mynd i drefnu prosiect tebyg ar gyfer yr Ail Ryfel Byd. Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, gallwn ddweud yn awr, 'ie'!

Rydym wedi partneru gyda phrosiect “Their Finest Hour” - prosiect gan Brifysgol Rhydychen - sy'n ceisio casglu ac archifo'n ddigidol straeon bob dydd a gwrthrychau'r Ail Ryfel Byd sydd wedi'u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth.

Rydym yn gwneud hyn yn awr oherwydd bod straeon a gwrthrychau’r dynion, y merched, a’r plant a oedd yn rhan o genhedlaeth 1939-1945 yn cael eu colli. Ychydig iawn o deuluoedd yn yr Ymerodraeth Brydeinig a'r Dominions oedd heb eu cyffwrdd gan y rhyfel. Mewn gwrthdaro gwirioneddol fyd-eang, gwasanaethodd dros 8.5 miliwn o bobl o'r Ymerodraeth a'r Dominiwn ym mhob un o brif theatrau'r rhyfel. Dyfarnwyd 27 o anrhydeddau brwydr i'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ar gyfer yr Ail Ryfel Byd. Cysegrwn y gronfa ddata hon er cof am fwy na 1,200 o’r Cymry Brenhinol a laddwyd ar faes y gad neu a fu farw o glwyfau yn ystod y gwrthdaro.

Bydd y gronfa ddata hon yn tyfu wrth i fwy o luniau ddod i'r amlwg. Os oes gennych chi luniau o aelodau'r teulu a wasanaethodd yn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig neu o ffynonellau eraill nad ydyn nhw wedi'u dangos eisoes ac yr hoffech chi gyfrannu'r delweddau, yna anfonwch nhw, gyda chymaint o wybodaeth â phosibl, i image@rwfmuseum.wales

Diolch am eich cefnogaeth i’r prosiect hynod bwysig hwn.

Chwilio

Blaenorol Nesaf > 

Hysbysiad Hawlfraint