Hysbysiad Hawlfraint


Efallai fod statws hawlfraint lluniau ar y bas ddata hwn ddim yn hysbys. Mae hyn yn golygu na ellir canfod yn rhesymol hunaniaeth a / neu leoliad perchennog posib yr hawliau.

Os hoffech chi gopïo, addasu, dosbarthu unrhyw un o'r lluniau hyn, cofiwch y gallai cyfyngiadau hawlfraint fod yn berthnasol.

Os oes gennych wybodaeth a allai ein cynorthwyo i adnabod neu leoli perchennog hawlfraint, ysgrifennwch at image@rwfmuseum.wales Byddem yn falch o glywed gennych.

Os ydych chi'n berchennog hawliau ar gyfer unrhyw ddelweddau yn y bas data ac yn gwrthwynebu eu defnydd, gallwch ofyn am gael eu tynnu trwy ysgrifennu at image@rwfmuseum.wales.