image“THAT ASTONISHING INFANTRY” The History of The Royal Welch Fusiliers 1689 – 2006 Michael Glover a Jonathon Riley
“THAT ASTONISHING INFANTRY”

Bu argraffiad gwreiddiol 1998 yr hanes nodedig hwn o’r Gatrawd allan o brint ers blynyddoedd, ond mae galw mawr amdano o hyd.
Yn yr argraffiad newydd hwn, yn seiliedig ar waith y diweddar Michael Glover, adroddir yr hanes hyd at fis Mawrth 2006 pan beidiodd y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig â bodoli fel endid annibynnol. Mae’r Is-gyrnol J P Riley wedi golygu’r gwaith ac ychwanegu pennod newydd yn cwmpasu diwedd y Rhyfel Oer hyd at yr uno yn 2006. Mae’r cyfnod stormus hwn yn cynnwys gwasanaeth y Gatrawd yn y Balcanau ac Irac. Mae’r atodiadau wedi’u diwygio a’u hehangu, ac mae ffotograffau wedi’u hychwanegu at y testun, gyda llawer mewn lliw, ynghyd â darluniau mapiau a brasluniau o waith Kyffin Williams.

Sêl clirio
Yr oedd yn £25 - rydym yn awr yn gwerthu am
PRIS: £5.00 - Cludiant A Phecynnu: £5.10 yn y DU (cyrchfannau eraill yn ôl cost)

PAYPAL